services
contact
forest-recycle2
interface-startpage
etairiko

ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Υποχρεώσεις Συλλεκτών – Διαχειριστών

Ως Διαχειριστές χαρακτηρίζονται οι ανάδοχοι των δημοσίων και ιδιωτικών έργων (κατασκευαστές, εργολήπτες τεχνικών και οικοδομικών έργων, φορείς εκμίσθωσης εξοπλισμού και παροχής υπηρεσιών προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής και μεταφοράς των ΑΕΚΚ) ή ο κύριος του έργου, εφόσον αυτό δεν έχει ανατεθεί σε ανάδοχο.

Οι Διαχειριστές συμμετέχουν στο Σύστημα που λειτουργεί στη γεωγραφική τους εμβέλεια και το οποίο υποχρεώνεται να οδηγεί τα ΑΕΚΚ που διαχειρίζεται μέσω αδειοδοτημένου συλλογέα – μεταφορέα σε συνεργαζόμενη με το Σύστημα Μονάδα, καταβάλλοντας κάθε φορά στο Σύστημα τη χρηματική εισφορά που προβλέπεται στο άρθρο 8 παρ. 3.2.2 (α1) της σχετικής ΚΥΑ όπως εγκρίνεται από τον Ε.Ο.ΑΝ. και εκάστοτε ισχύει.

  • ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
  • ΚΡΕΤΑ ΤΡΑΝΣ ΕΠΕ
  • ΕΛΟΥΝΤΑ ΑΕ
  • Α4 ENIGINEERS PC
  • EUROPLAN AE