services
contact
forest-recycle2
interface-startpage
etairiko

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

Πρωταρχικός στόχος του προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ, είναι η πρόληψη ή ο περιορισμός της περιβαλλοντικής όχλησης που προκύπτει από την παραγωγή και τη μη ενδεδειγμένη διαχείρισή τους, καθώς και η λήψη μέτρων στην κατεύθυνση αυτή, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που τίθενται από τη σχετική νομοθεσία.

 Στο μεγαλύτερο ποσοστό τους, τα απόβλητα αυτά είναι μη επικίνδυνα. Ωστόσο, ένα μικρό τμήμα τους ενδέχεται να αποτελείται από υλικά που χαρακτηρίζονται ως «επικίνδυνα» και των οποίων η διαχείριση απαιτεί ιδιαίτερη γνώση και εξειδίκευση.

 Μέχρι πρόσφατα, η συλλογή των ΑΕΚΚ γινόταν είτε χύδην, είτε με χρήση κάδων τύπου σκάφης, ενώ η απόρριψή τους γινόταν, κατά κύριο λόγο, σε μη αδειοδοτημένους χώρους διάθεσης ή επεξεργασίας. Η εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων διαχείρισής τους αποσκοπεί στη μείωση έως και το μηδενισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

 Με τη χρήση των διαθέσιμων τεχνικών ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ, επιτυγχάνεται σε μεγάλο βαθμό η επαναξιοποίησή τους.

Ειδικότερα, τα περιβαλλοντικά οφέλη που προκύπτουν από την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ είναι:

  • Προστασία του περιβάλλοντος και διατήρηση των φυσικών πόρων με τη μείωση χρήσης λατομικών προϊόντων και την αντικατάστασή τους από ανακυκλωμένα αδρανή.
  • Επανασχεδιασμός και εξυγίανση του δικτύου συλλογής και διαχείρισης των οικοδομικών απορριμμάτων προς όφελος του περιβάλλοντος με τη χρήση αυστηρών κριτηρίων – προδιαγραφών.
  • Σημαντική μείωση και σταδιακή εξάλειψη των φαινομένων ανεξέλεγκτης απόρριψης σε ευαίσθητους αποδέκτες (ρέματα, περιοχές ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, κ.λπ.)
  • Σημαντική αύξηση του χρόνου ζωής των τελικών χώρων διάθεσης απορριμμάτων και πλήρης αξιοποίηση του διαθέσιμου όγκου τους προς διάθεση μη αξιοποιήσιμων αποβλήτων.
  • Συμβολή στην ανάπλαση ανενεργών λατομείων με την πλήρη επανένταξή τους στο φυσικό περιβάλλον μέσω αξιοποίησης προϊόντων και υπολειμμάτων των μονάδων αυτών σύμφωνα με κατάλληλες προδιαγραφές.