ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΟΥΣ 2019 «ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕΚΚ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Γενικά Στοιχεία   Επωνυμία:                                  ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜ. & ΣΙΑ Ο.Ε.   Διακριτικός τίτλος :                   ΔΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΕΚΚ   Αριθμός θεώρησης Πρωτοδικείου Λασιθίου:           59/2011   Αριθμός έγκρισης ΣΕΔ :             ΑΔΑ: ΒΙΗΔ46Ψ8ΟΖ-ΛΘΓ 01-04-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 535   ΑΦΜ :                                          997744743   ΔΟΥ  :                                           ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ   1.2 Στοιχεία Επικοινωνίας Ταχυδρομική Δ/νση :           Περιοχή Καστέλλι –Άγιος Νικόλαος

ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΟΥΣ 2018 «ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕΚΚ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Γενικά Στοιχεία   Επωνυμία:                                  ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜ. & ΣΙΑ Ο.Ε.   Διακριτικός τίτλος :                   ΔΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΕΚΚ   Αριθμός θεώρησης Πρωτοδικείου Λασιθίου:           59/2011   Αριθμός έγκρισης ΣΕΔ :             ΑΔΑ: ΒΙΗΔ46Ψ8ΟΖ-ΛΘΓ 01-04-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 535   ΑΦΜ :                                          997744743   ΔΟΥ  :                                           ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ   1.2 Στοιχεία Επικοινωνίας Ταχυδρομική Δ/νση :           Περιοχή Καστέλλι –Άγιος Νικόλαος

ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΟΥΣ 2017  «ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕΚΚ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   Γενικά Στοιχεία   Επωνυμία:                                  ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜ. & ΣΙΑ Ο.Ε.   Διακριτικός τίτλος :                   ΔΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΕΚΚ   Αριθμός θεώρησης Πρωτοδικείου Λασιθίου:           59/2011   Αριθμός έγκρισης ΣΕΔ :             ΑΔΑ: ΒΙΗΔ46Ψ8ΟΖ-ΛΘΓ 01-04-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 535   ΑΦΜ :                                          997744743   ΔΟΥ  :                                           ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ   1.2 Στοιχεία Επικοινωνίας Ταχυδρομική Δ/νση :           Περιοχή Καστέλλι –Άγιος

ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΟΥΣ 2016  «ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕΚΚ   ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   Γενικά Στοιχεία   Επωνυμία:                                  ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜ. & ΣΙΑ Ο.Ε.   Διακριτικός τίτλος :                   ΔΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΕΚΚ   Αριθμός θεώρησης Πρωτοδικείου Λασιθίου:           59/2011   Αριθμός έγκρισης ΣΕΔ :             ΑΔΑ: ΒΙΗΔ46Ψ8ΟΖ-ΛΘΓ 01-04-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 535   ΑΦΜ :                                          997744743   ΔΟΥ  :                                           ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ   1.2 Στοιχεία Επικοινωνίας Ταχυδρομική Δ/νση :           Περιοχή Καστέλλι

Στον πίνακα που ακολουθεί, αναγράφονται οι χρηματικές εισφορές ανά κατηγορία διαχειριζόμενων αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ).

Άγιος Νικόλαος 06/07/2018 Αρ. πρωτ. 168   ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ www.dias-aekk.gr   ΠΡΟΣ: ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΕΚΚ   ΘΕΜΑ:  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ- ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ   Δυνάμει του με αριθμ. πρωτ. 2357/03/07/2018 εγγράφου που μας κοινοποιήθηκε από τον Ε.Ο.Α.Ν. οφείλουμε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας, να σας ενημερώσουμε για την με αριθμ. πρωτ. 115.4/26-04-2018 απόφαση του Δ.Σ του Ε.Ο.Α.Ν. με θέμα «Λήψη απόφασης σχετικά με τη μεθοδολογία επιβολής προστίμων». Κατά τη

Δραστικά μέτρα λαμβάνει η Δημοτική Αρχή για να περιοριστεί το φαινόμενο των ασυνείδητων που απορρίπτουν μπάζα, σκουπίδια, κλαδέματα και κάθε λογής άχρηστα αντικείμενα σε ελεύθερους χώρους, δημόσιους ή και ιδιωτικούς, στα όρια του Δήμου Ηρακλείου. Ειδικά σε ορισμένες περιοχές, όπως για παράδειγμα στην περιοχή της Φοινικιάς, τα συνεργεία της Υπηρεσίας Καθαριότητας απομακρύνουν σε μηνιαία βάση πολλές δεκάδες κυβικά από μπάζα και άχρηστα υλικά, καθαρίζουν τους χώρους, αλλά σε χρόνο μηδέν