Στις 9/7/2016 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στη Μονάδα Επεξεργασίας ΑΕΚΚ, που είναι συμβεβλημένη με το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΔΙΑΣ ΑΕΚΚ από φοιτητές αρχιτεκτονικής, αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς, από όλη την Ελλάδα και από το εξωτερικό που βρέθηκαν στην πόλη μας με αφορμή το ECOWEEK, που πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Νικόλαο την εβδομάδα 3-10/07/2016.

Το ΣΣΕΔ ΔΙΑΣ ΑΕΚΚ φρόντισε για την ξενάγησή τους στη Μονάδα Επεξεργασίας ΑΕΚΚ και  για την πλήρη ενημέρωσή τους. Πάντοτε τηρώντας τους κανόνες ασφαλείας, οι φοιτητές και οι μηχανικοί, είχαν την ευκαιρία να δουν τα απόβλητα όπως εισέρχονται στη Μονάδα, τον εξοπλισμό, αλλά και τα διάφορα προιόντα που προκύπτουν από την επεξεργασία τους. Ο κ.Αποστολάκης Εμμανουήλ, ως εκπρόσωπος του ΣΣΕΔ ΔΙΑΣ ΑΕΚΚ ήταν εκεί για να περιγράψει όλη τη διαδικασία επεξεργασίας των ΑΕΚΚ, αλλά και για να απαντήσει στις ερωτήσεις τους, οι οποίες μαρτυρούσαν το ενδιαφέρον των σημερινών νέων για νέες δραστηριότητες που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

Το ΣΣΕΔ ΔΙΑΣ ΑΕΚΚ με μεγάλη ευχαρίστηση θα πραγματοποιήσει παρόμοιες εκπαιδευτικές επισκέψεις σε Μονάδες Επεξεργασίας ΑΕΚΚ, καθώς βασικός μας στόχος είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών σε περιβαλλοντικά θέματα γενικά αλλά και ειδικά για τα απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις.