Σοβαρό παραμένει το πρόβλημα της ρύπανσης που προκαλείται στο φυσικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Αγίου Νικολάου, από την ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων τα οποία προέρχονται από εκσκαφές, κατασκευές ή κατεδαφίσεις κτιρίων. Τα μπάζα που προέρχονται από μια τέτοια δραστηριότητα, που στη διάρκεια της άνοιξης αυξάνεται, αντί να καταλήγουν στην εξειδικευμένη μονάδα επεξεργασίας και ανακύκλωσής τους, η οποία ξεκίνησε εδώ και μερικούς μήνες και λειτουργεί στις Κουρούνες («Αποστολάκης Εμμ. & ΣΙΑ Ο.Ε.» με  διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ Σύστημα Ανακύκλωσης ΑΕΚΚ»), συνεχίζουν να ρίχνονται στην ύπαιθρο δημιουργώντας νέες, μικρές ή μεγαλύτερες χωματερές, υλικών που ρυπαίνουν περιβαλλοντικά και υποβαθμίζουν αισθητικά το φυσικό μας περιβάλλον.

Επιπλέον, σημαντικές ποσότητες από μπάζα οικοδομών κατέληγαν μέχρι και την περασμένη εβδομάδα στον ΧΥΤΑ(!), ενώ κάτι τέτοιο απαγορεύεται αυστηρά. Το πρόβλημα, όπως βεβαιώνουν και οι φωτογραφίες, που έχουν τραβηχτεί τις τελευταίες μέρες από τέτοιους χώρους γύρω από την περιοχή του Αγίου Νικολάου, επιβεβαιώνουν το γεγονός, αποδεικνύοντας ότι ελάχιστοι είναι εκείνοι που συμμορφώνονται με το νόμο και δυστυχώς αυτό συμβαίνει με τη σύμπραξη Μηχανικών οι οποίοι υπογράφουν υπεύθυνες δηλώσεις, βεβαιώνοντας ότι από τις οικοδομικές εργασίες των πελατών τους, δεν προκύπτουν μπάζα που τους υποχρεώνουν να τα διαθέσουν προς ανακύκλωση στην αδειοδοτημένη μονάδα επεξεργασίας, προκειμένου να «γλιτώσουν» τους πελάτες τους από ένα επιπλέον έξοδο…  Υπάρχουν βέβαια και οι περιπτώσεις που δεν εμπλέκεται καν Μηχανικός αλλά ο ιδιοκτήτης της οικοδομής προβαίνει σε εργασίες ανακαίνισης κτιρίου και απορρίπτει τα μπάζα και λοιπά υλικά, όπου τον βολέψει και όχι εκεί που τον υποχρεώνει ο νόμος.

Η Αντιδήμαρχος, αρμόδια επί τεχνικών θεμάτων του Δήμου, Αφροδίτη Βαρκαράκη, δήλωσε στην ΑΝΑΤΟΛΗ για το θέμα: «Υπάρχει επιχείρηση, πλέον, η οποία δέχεται και ανακυκλώνει τα μπάζα από οικοδομές και τα ανακυκλώνει και βάσει του νόμου, είμαστε πλέον υποχρεωμένοι, όλα τα μπάζα από κατεδαφίσεις και άλλες εργασίες σε οικοδομές να καταλήγουν όλα εκεί. Η δη η Υπηρεσία Πολεοδομίας του Δήμου Αγίου Νικολάου έχει επιβάλλει στην έκδοση νέων πολεοδομικών αδειών, την κατάθεση από τους Μηχανικούς δηλώσεων για τις ποσότητες και τη σύνθεση των μπαζών καθώς και τον τρόπο και τον τόπο διάθεσής τους. Αρα, από 1 Ιανουαρίου 2016, οι οικοδομικές άδεις που εκδίδονται, αναρτούνται στη «Διαφάνεια» στο Διαδίκτυο, μαζί με την υπεύθυνη δήλωση του Μηχανικού για την κατάληξη των μπαζών. Δυστυχώς, ελεγκτικός μηχανισμός για το κατά πόσον είναι αληθής η δήλωση του Μηχανικού δεν υπάρχει. Εκλαμβάνεται από την Υπηρεσία ως αληθής, μέχρι της αποδείξεως του αντιθέτου…  Σε περίπτωση ύπαρξης καταγγελίας για περίπτωση ανεξέλεγκτης απόρριψης μπαζών στην ύπαιθρο, θα ελέγχεται η άδεια οικοδομής που εμπλέκεται στο περιστατικό ρύπανσης ή γενικότερα παράνομης απόρριψης τέτοιων υλικών από οικοδομές», τόνισε η αντιδήμαρχος.

Τον περασμένο Ιανουάριο πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Λασιθίου εσπερίδα, αφιερωμένη ειδικά στο Πλαίσιο Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), όπου μίλησαν καθηγητές του Πολυτεχνείου Κρήτης, ενημερώνοντας τον τεχνικό κόσμο και τους επαγγελματίες που εμπλέκονται με την οικοδομική δραστηριότητα. Ενήμεροι είναι επίσης οι ιδιοκτήτες φορτηγών που δραστηριοποιούνται και στη μεταφορά και διάθεση μπαζών.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου μετά την παραπάνω εκδήλωση, εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ενημέρωνε για το νέο καθεστώς στη διαχείριση των μπαζών από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, τονίζοντας ότι  τα απόβλητα αυτά σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να διατίθενται ανεξέλεγκτα  στο φυσικό περιβάλλον (ρέματα, δάση, πρανή δρόμων, παραλίες κ.α.). Η αισθητική επιβάρυνση που προκαλείται είναι μείζονος σημασίας ειδικά σε τουριστικές περιοχές όπως είναι ο Δήμος Αγίου Νικολάου.

Επιπλέον διευκρινίζεται ότι τα Α.Ε.Κ.Κ. δεν επιτρέπεται να διατίθενται στο ΧΥΤΑ Δήμου Αγίου Νικολάου, όπως αυτό προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία αλλά και την άδεια λειτουργίας του. Μικρές ποσότητες δύναται να διατίθενται σε ειδικό κάδο που έχει τοποθετηθεί εντός του χώρου του ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου πλησίον της ζυγαριάς.

Υποδεικνύεται, με την ίδια ανακοίνωση, ότι τα απόβλητα αυτά πρέπει να διατίθενται σε κατάλληλα εγκεκριμένη μονάδα ανακύκλωσης. Ο κάθε διαχειριστής ΑΕΚΚ (ανάδοχος δημοσίων ή ιδιωτικών έργων, μηχανικός, εργολάβος, κατασκευαστική ή τεχνική εταιρεία, ιδιοκτήτης οικοδομής, ιδιοκτήτης φορτηγού που μεταφέρει  ΑΕΚΚ) είναι υποχρεωμένος σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία να διαθέτει τα εν λόγω απόβλητα σε κατάλληλα εγκεκριμένη μονάδα ανακύκλωσης ΑΕΚΚ. Στην περίπτωση μη εφαρμογής των παραπάνω υπάρχουν αυστηρές κυρώσεις, αστικές, διοικητικές και ποινικές!

Διαπιστώνοντας την έκταση του προβλήματος, όταν θέσαμε το ζήτημα στον Αντιδήμαρχο Νίκος Χαριτάκη, εκείνος έδωσε άμεσα εντολή στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Δήμου να εκδώσει νέα, σχετική ανακοίνωση, στην οποία επισημαίνει τα εξής:

« * Υπενθυμίζουμε στους συμπολίτες μας για άλλη μια φορά ότι δεν επιτρέπεται η διάθεση στο ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου των Αποβλήτων που προέρχονται από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις ( Α.Ε.Κ.Κ.) π.χ. μπάζα, αδρανή υλικά, υλικά εκσκαφών κ.α.

*Επειδή κάποιοι συμπολίτες μας δυστυχώς δεν έχουν συμμορφωθεί με την συγκεκριμένη οδηγία, ενημερώνουμε ότι θα διενεργείται αυστηρός έλεγχος κατά την είσοδο στο χώρο του Χ.Υ.Τ.Α. και στην περίπτωση ύπαρξης των συγκεκριμένων υλικών στο προς διάθεση φορτίο, δεν θα επιτρέπεται η εναπόθεση του στο χώρο.

*Επαναλαμβάνουμε ότι ο νόμιμος τρόπος διαχείρισης των Α.Ε.Κ.Κ. είναι η διάθεση τους σε κατάλληλα εγκεκριμένη μονάδα ανακύκλωσης. Ο κάθε διαχειριστής Α.Ε.Κ.Κ. (ανάδοχος δημοσίων ή ιδιωτικών έργων, μηχανικός, εργολάβος, κατασκευαστική ή τεχνική εταιρεία, ιδιοκτήτης οικοδομής, ιδιοκτήτης φορτηγού που μεταφέρει Α.Ε.Κ.Κ.) είναι υποχρεωμένος σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (Ν. 2939/01 και ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010ΦΕΚ 1312Β/ 24-08-2010) να διαθέτει τα εν λόγω απόβλητα σε κατάλληλα εγκεκριμένη μονάδα ανακύκλωσης Α.Ε.Κ.Κ.».

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ

Το παρόν δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 22 Απριλίου 2016 στην τοπική εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ