Άγιος Νικόλαος 06/07/2018 Αρ. πρωτ. 168   ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ www.dias-aekk.gr   ΠΡΟΣ: ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΕΚΚ   ΘΕΜΑ:  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ- ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ   Δυνάμει του με αριθμ. πρωτ. 2357/03/07/2018 εγγράφου που μας κοινοποιήθηκε από τον Ε.Ο.Α.Ν. οφείλουμε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας, να σας ενημερώσουμε για την με αριθμ. πρωτ. 115.4/26-04-2018 απόφαση του Δ.Σ του Ε.Ο.Α.Ν. με θέμα «Λήψη απόφασης σχετικά με τη μεθοδολογία επιβολής προστίμων». Κατά τη