Άγιος Νικόλαος 06/07/2018

Αρ. πρωτ. 168

 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

www.dias-aekk.gr

 

ΠΡΟΣ: ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΕΚΚ

 

ΘΕΜΑ:  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ- ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

 

Δυνάμει του με αριθμ. πρωτ. 2357/03/07/2018 εγγράφου που μας κοινοποιήθηκε από τον Ε.Ο.Α.Ν. οφείλουμε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας, να σας ενημερώσουμε για την με αριθμ. πρωτ. 115.4/26-04-2018 απόφαση του Δ.Σ του Ε.Ο.Α.Ν. με θέμα «Λήψη απόφασης σχετικά με τη μεθοδολογία επιβολής προστίμων».

Κατά τη 115 η συνεδρίαση το Δ.Σ. του Ε.Ο.Α.Ν. ενέκρινε τη μεθοδολογία προσδιορισμού διοικητικών κυρώσεων – προστίμων που θα επιβάλλονται σε παραβάτες του άρθρου 20 Α του ν.2939/2001, όπως προστέθηκε και ισχύει με το άρθρο 18 του ν. 4496/2017 – με εξαίρεση τους ΟΤΑ Α βαθμού- ανά είδος παράβασης, σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 20 Α του ν. 2939/2001.

Η μεθοδολογία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Α.Ν, στην κάτωθι διαδικτυακή διεύθυνση:

https://www.eoan.gr/el/content/599/methodologia-prosdiorismoy-dioikitikon-kyroseon-prostimon.

 

                                                                                                                                                                            Με εκτίμηση

                                                                                                                                                                                Για το Συλλογικό Σύστημα ΔΙΑΣ Ο.Ε.

 

                                                                                                                                                                            Αποστολάκης Εμμανουήλ